Information kring övergång till SBB 1/10

Kuststaden ingår sedan början av 2017 i den större fastighetskoncernen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
Från och med 1 oktober kommer Kuststadens namn och logotype bytas till SBBs.
Detta för att hela koncernen ska vara enhetlig och följa samma profilering.

Det kommer framöver bli en ny hemsida och nya telefonnummer men tillsvidare
kommer ni att nå oss på samma sätt som tidigare: via hemsidan www.kuststaden.se,
via mail info@kuststaden.se eller tel. 0491-135 00 samt journummer på era respektive orter.

Företaget Newsec kommer ta över aviseringen och den ekonomiska hanteringen
och därifrån kommer våra hyresgäster få avier för kvartal 1 2019 (januari, februari, mars).
Från och med 1/12 är det dit ni ska vända er med ekonomi- och hyresavifrågor.

Läs mer om SBB på www.sbbnorden.se.


Håll utkik för uppdaterade kontaktuppgifter!

Med vänliga hälsningar,
Michael Nilsson, region- och platschef, med personal
Samhäkllsbyggnadsbolaget i Norden AB

 

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar