Kuststaden etablerar sig i Kalmar och Nybro

Kuststaden Fastigheter AB förvärvar Aptare Förvaltning ABs fastighetsbestånd i centrala Nybro och Kalmar.  

Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 87 % bostäder med en bedömd direktavkastning på 6,5 %. Att vi nu lyckas etablera oss i Kalmar och Nybro är en del av vårt strategiska tillväxtmål för företaget. Vi ökar vår närvaro i regionen och vi har ett tydligt mål att koncentrera vårt fastighetsbestånd till sydöstra Sverige. Vi finns sedan tidigare i Västervik, Oskarshamn och Visby och med detta förvärv skapar vi ytterligare synergieffekter i förvaltning och skötsel. Transaktionsrådgivare har varit Catella i Malmö.

Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 17 245 kvadratmeter och utgörs av 3 fastigheter i Kalmar och 5 fastigheter i Nybro. De uthyrningsbara areorna utgörs av 87 % bostäder, 8 % vårdboende med längre kontrakt med kommunen och 5 % blandade ytor. Inga vakanser finns i fastigheterna. Direktavkastningen uppgår till 6,5 %.

Om Kuststaden

Kuststaden är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del butikslokaler och kontor. Kuststadens affärsidé är att förvärva och förvalta fastigheter i starka orter med stabil hyresmarknad i sydöstra Sverige. Med ett stort engagemang och intresse för fastighetsutveckling, lokal närvaro och förvaltning i egen organisation ska vi vara en av de främsta aktörerna i regionen. Kuststaden har funnits sedan 1998 och grundades av Patrick Johansson och Magnus Klintheim. Större ägare är idag Patrick, Magnus, Spiltan Invest samt Kvalitena.

Med Vänliga Hälsningar,

Patrick Johansson, VD

Läs pressmeddelande här.

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar