Ny delägare och ny personal

Sedan den 1 oktober är Kvalitena AB ny delägare i Kuststaden. Bolaget har förvärvat 30% av aktierna i koncernmoderbolaget. Kvalitena är ett fastighetsinriktat investmentbolag grundat 1995 och har med sina hel- och delägda fastighetsbolag idag ett totalt fastighetsvärde överstigande 20 miljarder SEK. Läs mer om Kvalitena här.

Kuststaden har en tydlig tillväxtstrategi och vår nya delägare passar oss perfekt i det läge vi befinner oss i nu.

I samband med detta förstärker vi även vår organisation och under hösten genomfördes två nyrekryteringar. Den ena är Magnus Johansson som kommer ingå i företagets affärsutvecklingsteam och den andra är Johan Ronngaard som tar rollen som ekonomichef. Magnus kommer senast från Attraktiva Oskarshamn AB där han arbetat med olika utvecklingsfrågor och Johan kommer från KPMG där han arbetat som auktoriserad revisor.

Sedan i början på oktober arbetar även Arne Erlandsson hos oss som ny fastighetschef. Arne var tidigare projektledare på Scania i Oskarshamn.

För mer information kontakta:
Patrick Johansson, VD


Från vänster: Johan Ronngaard, Arne Erlandsson och Magnus Johansson

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar