Ekonomi

Nöjda kunder och en effektiv organisation är bästa vägen till god lönsamhet och en stabil ekonomi. Vår  ekonomiska syn och planering ugår från att öka företagets långsiktiga värde till gagn för kunder, leverantörer och kreditgivare.

Sedan 2009 är vi ett diplomerat AAA-företag enligt Soliditets kredivärderingssystem. Vi ser denna utmärkelse som ett kvitto på att vi jobbar rätt samt som en god grund för tillväxt.

Finansiella nyckeltal koncern

  2014 2013 2012
Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 2 1,9
Belåningsgrad, % 59 63 61
Soliditet, % 33,7 37,3 36,2
Justerad soliditet, % 45 40 41
Resultat efter finansiella poster, MSEK 13,5 10,9 9,2

Fastighetsrelaterade nyckeltal

  2014 2013 2012
Hyresintäkter, MSEK 70 58 50
Uthyrningsgrad, % 99 99 99,1
Total uthyrningsbar yta, tkvm 88 70 65
Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar