Organisation

Vår organisationsmodell har som syfte att skapa nöjda kunder och få samtliga medarbetare att dra åt samma håll. Basen i modellen utgörs av drift, skötsel, underhåll samt kundvård och försäljning. Till stöd för dessa funktioner finns ekonomi, teknik & miljö samt bygg vars uppgift är att serva kundverksamheten men även att driva egna utvecklingsfrågor. Därutöver finns en företagsledning vars funktion är styrning och planering samt affärsutveckling.

Ledningsgruppen utgörs av de medarbetare som har budgetansvar. Till varje funktion upprättas budget och årlig handlingsplan som synkroniseras med företagets strategier och mål.

Till stöd för organisationsmodellen finns ett verksamhetssystem som är tillgängligt för alla där vi samlar kunskapsdokument, rutiner och policys som vi använder i det dagliga arbetet.

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar