Personal

Den viktigaste resursen på Kuststaden är vår personal. Vårt företag skall vara en bra arbetsplats för alla anställda och diskriminering, i vilken form det än må vara, får inte förekomma. Människors lika värde samt ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer är en självklarhet på Kuststaden. Vårt dagliga arbete påverkar och berör många människor vilket kräver en extra nivå av oss. Vi har därför enats om några grundläggande regler för verksamheten.

  • Varje medarbetare skall ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och ges resurser samt möjligheter till den utveckling som krävs för att upprätthålla hög kompetens inom sitt arbetsområde.
  • Vi är alla professionella inom våra kompetensområden. Vi visar våra kollegor och kunder respekt och bemöter dem på samma sätt som vi själva vill bli bemötta. Vi skall alltid hålla våra löften och informerar i god tid om något går fel.
  • Vi engagerar oss inte i sådan verksamhet som vi inte öppet kan stå för eller redovisa och vi fattar inga affärsbeslut utifrån personliga intressen eller relationer.
  • Som medarbetare hos Kuststaden uppträder vi alltid med vetskap om att vi är en ambassadör för företaget.
  • Som medarbetare hos Kuststaden följer vi alltid uppsatt dress-code.

Våra medarbetare


Patrick Johansson
VD
070-727 20 97
patrick@kuststaden.se

Magnus Klintheim
Affärsutveckling
070-645 43 00
magnus@kuststaden.se

Johan Ronngaard
Ekonomichef
0491-135 00
johan.ronngaard@kuststaden.se

Karin Stenman
Ekonomi/Administration
0491-135 00
karin@kuststaden.se

Micaela Andersson
Ekonomi/Administration
0491-135 00
micaela@kuststaden.se

Nathalie Berntsson
Uthyrning/Administration
0491-135 00
nathalie@kuststaden.se

Robert Pejic
Uthyrning
0491-135 00
robert@kuststaden.se

Peter Jansson
Arbetsledande Fastighetsskötare
Oskarshamn
peter@kuststaden.se

Ismet Omerovic
Fastighetsskötare
Oskarshamn

Jonatan Bard
Fastighetsskötare
Tjänstledig

Philip Ericsson
Fastighetsskötare
Oskarshamn

Hasse Fredriksson
Yttre skötsel
Oskarshamn

Tony Österholm
Målare
Oskarshamn

Mickaela Bäck
Lokalvårdare
Oskarshamn

Elenor Frid
Lokalvårdare
Oskarshamn

Urban Kyrling
Fastighetsskötare
Visby

Anders Hanson
Fastighetsskötare
Västervik

Thom Nordin
Fastighetsskötare
Västervik

Anders Hellman
Fastighetsskötare
Nybro/Kalmar

Ulric Gustafsson
Fastighetsskötare
Nybro/Kalmar

Emmy Svensson
Lokalvårdare
Nybro
Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar