Sponsring

Vår sponsorpolicy bygger på att göra Kuststaden till ett ledande fastighetsbolag i Oskarshamn och regionen. Som en del i detta skall Kuststadens sponsring leda till att varumärket uppfattas positivt och därmed stärks på den lokala marknaden. Motiven för all sponsring är att uppnå ett ömsesidigt utbyte av värden. Kuststaden deltar i evenemang och samarbeten som håller hög kvalitet, har god struktur, inger trygghet och är nytänkande. Strävan är att vår insats skall främja tillväxt och utveckling på den lokala marknaden.

Inom ungdomsidrotten har vi andra utgångspunkter för vårt engagemang. Vi försöker helt enkelt att stötta det föreningsliv och samhälle som vi själva är en del av. Har du och din förening förslag på samarbete med Kuststaden som överensstämmer med vår policy? Tänk igenom ert erbjudande och skicka e-post till info@kuststaden.se med ditt förslag.

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar