Vision/affärsidé

Vision

Kuststaden skall med hög kompetens och entreprenörskap skapa regionens mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag och samtidigt generera nytta för hyresgäster, ägare och samhälle.

Affärsidé

Kuststadens affärsidé är att genom långsiktig förvaltning och förädling av fastigheter skapa attraktiva boenden och affärslägen som gynnar och skapar mervärden åt våra hyresgäster.

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: AO Media Design – en webbyrå i Kalmar